Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
anye [24/07/2015 13:14]
127.0.0.1 external edit
anye [21/05/2019 13:18]
luce
Line 10: Line 10:
 {{template>​ktp_models:​ktp_kuparkikroj_02}} {{template>​ktp_models:​ktp_kuparkikroj_02}}
 [size=85%] [size=85%]
-<wrap indent>​[b]=>​[/​b] [color=Sienna].[/​color]</​wrap>​\\+<wrap indent>​[b]=>​[/​b] [color=Sienna]Vragiz [[sugdal_a|sugdalas]] da [[kalisik]] tir [[valeaf]] gu coba vas dana tela [[pulvaxa]] sugdalar[/​color]</​wrap>​\\
 [/size] [/size]
  
Line 17: Line 17:
  
 {{template>​ktp_models:​ktp_kuparkikroj_04}} {{template>​ktp_models:​ktp_kuparkikroj_04}}
-  * [[KTPintlang>​dict_kotava_french.pdf|{{:​wiki:​20px-Nilt_fr.gif?​nolink&​20}}]] [size=70%][i]francava[/​i] : [/size] [size=80%][color=darkorchid]oh,​ bien, bon, tant mieux, heureusement,​ super[/​color][/​size]+  * [[KTPintlang>​dict_kotava_catalan.pdf|{{:​wiki:​20px-Nilt_ca.gif?​nolink&​20}}]] [size=70%][i]catalunyava[/​i] : [/size] [size=80%][color=darkorchid]molt millor ; encara bo[/​color][/​size] 
 +  * [[KTPintlang>​dict_kotava_english.pdf|{{:​wiki:​20px-Nilt_en.gif?​nolink&​20}}]] [size=70%][i]englava[/​i] : [/size] [size=80%][color=darkorchid]oh,​ well, good, much better, luckily, super[/​color][/​size] 
 +  * [[KTPkotava>​fr/​opus_fr_kt_LV_10-2016.pdf|{{:​wiki:​20px-Nilt_fr.gif?​nolink&​20}}]] [size=70%][i]francava[/​i] : [/size] [size=80%][color=darkorchid]oh,​ bien, bon, tant mieux, heureusement,​ super[/​color][/​size] 
 +  * [[KTPintlang>​dict_kotava_german.pdf|{{:​wiki:​20px-Nilt_de.gif?​nolink&​20}}]] [size=70%][i]germanava[/​i] : [/size] [size=80%][color=darkorchid]Gott sei Dank ; zum Glück[/​color][/​size] 
 +  * [[KTPintlang>​dict_kotava_dutch.pdf|{{:​wiki:​20px-Nilt_nl.gif?​nolink&​20}}]] [size=70%][i]nederlandava[/​i] : [/size] [size=80%][color=darkorchid]des te beter[/​color][/​size] 
 +  * [[KTPintlang>​dict_kotava_portuguese.pdf|{{:​wiki:​20px-Nilt_pt.gif?​nolink&​20}}]] [size=70%][i]portugalava[/​i] : [/size] [size=80%][color=darkorchid]felizmente[/​color][/​size] 
 +  * [[KTPintlang>​dict_kotava_romanian.pdf|{{:​wiki:​20px-Nilt_ro.gif?​nolink&​20}}]] [size=70%][i]romaniava[/​i] : [/size] [size=80%][color=darkorchid]cu atât mai bine[/​color][/​size]
  
 {{template>​ktp_models:​ktp_kuparkikroj_05}} {{template>​ktp_models:​ktp_kuparkikroj_05}}
 +  * [size=90%][[acke]][/​size]
 +  * [size=90%][[aje]][/​size]
 +  * [size=90%][[ame]][/​size]
 +  * [size=90%][[anse]][/​size]
 +  * [size=90%][[ape]][/​size]
 +  * [size=90%][[arse]][/​size]
  
 {{template>​ktp_models:​ktp_kuparkikroj_06}} {{template>​ktp_models:​ktp_kuparkikroj_06}}
 +  * [size=80%][b]Luce Vergneaux[/​b] :[/size] [size=90%][i]"​Va jinafa gelfa su tenú. Nume va redura va jontika ewavamamxa [color=orange]anye[/​color] ugalí."​[/​i][/​size] [size=80%] (Ten Gelfú ~  2017)[/​size] [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=wdWGgPcZMO4&​t=7|{{:​|😎}}]]
  
 {{template>​ktp_models:​ktp_kuparkikroj_07}} {{template>​ktp_models:​ktp_kuparkikroj_07}}
Line 37: Line 50:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ---- ----
-{{template>​ktp_models:​ktp_buexulerak|pwa1=angaxo|pwa2=angaxo|pwz1=anyerkaf|pwz2=anyerkaf|pya1=ame|pya2=ame|pyz1=anse|pyz2=anse}} +{{template>​ktp_models:​ktp_buexulerak|pwa1=anuluca|pwa2=anuluca|pwz1=anyerkaf|pwz2=anyerkaf|pya1=anulon|pya2=anulon|pyz1=anyerkon|pyz2=anyerkon}}
- +
-<wrap indent>​[size=80%]Loma : [[ktp_lists:​ord_PTA|Mugeot]] | [[ktp_lists:​kalav_fr|FR kalav-]] | [[ktp_lists:​sokuda_anye|-anye sokudas]][/​size]</​wrap>​+
  
 +<wrap indent>​[size=80%]Loma : [[ktp_lists:​ord_PTA|Mugeot]] | [[ktp_lists:​kalav_ca|CA kalav-]] | [[ktp_lists:​kalav_de|DE kalav-]] | [[ktp_lists:​kalav_en|EN kalav-]] | [[ktp_lists:​kalav_nl|NL kalav-]] | [[ktp_lists:​kalav_pt|PT kalav-]] | [[ktp_lists:​kalav_ro|RO kalav-]] | [[ktp_lists:​sokuda_anye|-anye sokudas]][/​size]</​wrap>​
  

QR Code
QR Code anye (generated for current page)