Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
dogisk_i [21/05/2020 21:54]
luce
dogisk_i [21/05/2020 21:56] (current)
luce
Line 1: Line 1:
-\\ 
-{{template>​ktp_models:​ktp_buticak2|title=Dogiskí|qravlem=dogiskí|qzaeya=dogiski|qzae=dogiski|qtozeltay=í|qtype=VI}} 
- 
-<WRAP group> 
-<WRAP 65% column leftalign>​ 
- 
-{{template>​ktp_models:​ktp_kuparkikroj_01}} 
-<wrap indent>"​ [color=orange][i]Dogiskí[/​i][/​color] " ravlem tir [[pulviropa:​plv_mukodiskaf gray|mukodiskaf gray]]. Inaf volveyord tir [i]gedraf gray[/​i].</​wrap>​ 
- 
-{{template>​ktp_models:​ktp_kuparkikroj_02}} 
-[size=85%] 
-<wrap indent>​[b]=>​[/​b] [color=Sienna][[gisk_i|Giskison]] tí do[/​color]</​wrap>​\\ 
-[/size] 
- 
-{{template>​ktp_models:​ktp_kuparkikroj_03}} 
-<wrap indent>​Tiyaracka : \do.gis.'​ki\</​wrap>​ 
- 
-{{template>​ktp_models:​ktp_kuparkikroj_04}} 
-  * [[KTPintlang>​dict_kotava_english.pdf|{{:​wiki:​20px-Nilt_en.gif?​nolink&​20}}]] [size=70%][i]englava[/​i] : [/size] [size=80%][color=darkorchid]contain[/​color][/​size] 
-  * [[KTPintlang>​dict_kotava_spanish.pdf|{{:​wiki:​20px-Nilt_es.gif?​nolink&​20}}]] [size=70%][i]espanava[/​i] : [/size] [size=80%][color=darkorchid]contener[/​color][/​size] 
-  * [[KTPkotava>​fr/​opus_fr_kt_LV_10-2016.pdf|{{:​wiki:​20px-Nilt_fr.gif?​nolink&​20}}]] [size=70%][i]francava[/​i] : [/size] [size=80%][color=darkorchid]contenir,​ renfermer[/​color][/​size] 
-  * [[KTPintlang>​dict_kotava_german.pdf|{{:​wiki:​20px-Nilt_de.gif?​nolink&​20}}]] [size=70%][i]germanava[/​i] : [/size] [size=80%][color=darkorchid]enthalten[/​color][/​size] 
-  * [[KTPintlang>​dict_kotava_romanian.pdf|{{:​wiki:​20px-Nilt_ro.gif?​nolink&​20}}]] [size=70%][i]romaniava[/​i] : [/size] [size=80%][color=darkorchid]conține[/​color][/​size] 
-  * [[KTPintlang>​dict_kotava_russian.pdf|{{:​wiki:​20px-Nilt_ru.gif?​nolink&​20}}]] [size=70%][i]rossiava[/​i] : [/size] <​html><​span style="​font-size:​80%;​color:​darkorchid">​содержать</​span></​html>​ 
-  * [[|{{:​wiki:​20px-Nilt_jo.gif?​nolink&​20}}]] [size=70%][i]siniava[/​i] : [/​size][size=85%][color=darkorchid]內含[/​color][/​size] 
- 
-{{template>​ktp_models:​ktp_kuparkikroj_05}} 
-  * [size=90%][[donar_i|donarí]][/​size] 
-  * [size=90%][[kevg_i|kevgí]][/​size] 
-  * [size=90%][[koegisk_i|koegiskí]][/​size] 
-  * [size=90%][[ruld_a|ruldá]][/​size] 
- 
-{{template>​ktp_models:​ktp_kuparkikroj_06}} 
- 
-{{template>​ktp_models:​ktp_kuparkikroj_07}} 
-<wrap indent>​[size=85%]Kali 2018, bat gray tiyir tanmukodaf. Daletoe, tuvarara skuwer kan **[i]vas[/​i]** volsu [i]va[/​i].[/​size]</​wrap>​ 
- 
-{{template>​ktp_models:​ktp_kuparkikroj_10}} 
-  * [[KTPkotava>​fr/​kotava_org_winugaravlemeem_4-02_01.pdf|{{:​wiki:​ktp_tcala_xo.png?​nolink&​16}}]] [size=70%][i]Kotava.org[/​i] : [/​size][size=80%][color=green]Winugaf ravlemeem[/​color][/​size] 
-</​WRAP>​ 
- 
-<WRAP 29% column justify> 
-{{template>​ktp_models:​ktp_ronegivak|root=DOGISKI|radical=DOGISKI|type=mukodakiraf gray|date=1978|prefix=do-|suffix=|prefixid=doq|suffixid=}} 
- 
-{{template>​ktp_models:​ktp_etekara_vi|radx=dogiski|rad1=dogisk|lx=i|l1=í}} 
- 
-{{template>​ktp_models:​ktp_kuparkikroj_08}} 
-  * [size=90%][[dogisk_i|dogiskí]][/​size] 
- 
-</​WRAP>​ 
- 
-</​WRAP>​ 
----- 
-{{template>​ktp_models:​ktp_buexulerak|pwa1=dogildera|pwa2=dogildera|pwz1=dogluyá|pwz2=dogluy_a|pya1=dogildé|pya2=dogild_e|pyz1=dogluyasiki|pyz2=dogluyasiki}} 
- 
-<wrap indent>​[size=80%]Loma : [[ktp_lists:​ord_VIR|Gedraf gray]] | [[ktp_lists:​kalav_de|DE kalav-]] | [[ktp_lists:​kalav_en|EN kalav-]] | [[ktp_lists:​kalav_es|ES kalav-]] | [[ktp_lists:​kalav_ro|RO kalav-]] | [[ktp_lists:​kalav_ru|RU kalav-]] | [[ktp_lists:​abdu_do|do- abduostan]] | [[ktp_lists:​sokuda_sk_i|-skí sokudas]][/​size]</​wrap>​ 
  

QR Code
QR Code dogisk_i (generated for current page)