Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
sye [23/07/2015 17:57]
127.0.0.1 external edit
sye [14/05/2019 08:46] (current)
luce
Line 7: Line 7:
 {{template>​ktp_models:​ktp_kuparkikroj_01}} {{template>​ktp_models:​ktp_kuparkikroj_01}}
 <wrap indent>"​ [color=orange][i]Sye[/​i][/​color] " ravlem tir [[pulviropa:​plv_vragiz|vragiz]]. Inaf volveyord tir [i]mugeot[/​i].</​wrap>​ <wrap indent>"​ [color=orange][i]Sye[/​i][/​color] " ravlem tir [[pulviropa:​plv_vragiz|vragiz]]. Inaf volveyord tir [i]mugeot[/​i].</​wrap>​
 +{{template>​ktp_models:​ktp_guzekaxasodjey|qmugeot=Sye}}
  
 {{template>​ktp_models:​ktp_kuparkikroj_02}} {{template>​ktp_models:​ktp_kuparkikroj_02}}
 [size=85%] [size=85%]
-<wrap indent>​[b]=>​[/​b] [color=Sienna].[/​color]</​wrap>​\\+<wrap indent>​[b]=>​[/​b] [color=Sienna][[Kare]] [[rietova]] [[abdiw_i|abdiwí]] [[da]][/​color]</​wrap>​\\
 [/size] [/size]
  
Line 17: Line 18:
  
 {{template>​ktp_models:​ktp_kuparkikroj_04}} {{template>​ktp_models:​ktp_kuparkikroj_04}}
-  * [[KTPintlang>​dict_kotava_french.pdf|{{:​wiki:​20px-Nilt_fr.gif?​nolink&​20}}]] [size=70%][i]francava[/​i] : [/size] [size=80%][color=darkorchid]il est prévu que,​normalement,​cela doit,en principe[/​color][/​size]+  * [[KTPintlang>​dict_kotava_english.pdf|{{:​wiki:​20px-Nilt_en.gif?​nolink&​20}}]] [size=70%][i]englava[/​i] : [/size] [size=80%][color=darkorchid]normally ; ordinarily[/​color][/​size] 
 +  * [[KTPkotava>​fr/​opus_fr_kt_LV_10-2016.pdf|{{:​wiki:​20px-Nilt_fr.gif?​nolink&​20}}]] [size=70%][i]francava[/​i] : [/size] [size=80%][color=darkorchid]il est prévu que,​normalement,​cela doit,en principe[/​color][/​size] 
 +  * [[KTPintlang>​dict_kotava_japanese.pdf|{{:​wiki:​20px-Nilt_ja.gif?​nolink&​20}}]] [size=70%][i]niponava[/​i] : [/size] [size=80%][color=darkorchid]tsūjō ( 通常 )[/​color][/​size]
  
 {{template>​ktp_models:​ktp_kuparkikroj_05}} {{template>​ktp_models:​ktp_kuparkikroj_05}}
 +  * [size=90%][[awe|awe]][/​size]
 +  * [size=90%][[cwe]][/​size]
 +  * [size=90%][[gue]][/​size]
 +  * [size=90%][[ste]][/​size]
 +  * [size=90%][[tce]][/​size]
 +  * [size=90%][[volgue]][/​size]
  
 {{template>​ktp_models:​ktp_kuparkikroj_06}} {{template>​ktp_models:​ktp_kuparkikroj_06}}
 +  * [size=80%][b]Luce Vergneaux[/​b] :[/size] [size=90%][i]"​Va 1 ewavamamxa fuxe perka [color=orange]sye[/​color] di sanegá."​[/​i][/​size] [size=80%] (Ten Gelfú ~  2017)[/​size] [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=wdWGgPcZMO4&​t=13|{{:​|😎}}]]
  
 {{template>​ktp_models:​ktp_kuparkikroj_07}} {{template>​ktp_models:​ktp_kuparkikroj_07}}
 +<WRAP justify>
 +  * [size=90%]{23/​06/​2016} : [i]Vragiz ropendan gu konaka taneodafa dirgasa skedaxa tazukatason va skedaxa dem « mugefa » sugdala :[/i]\\
 +  * [[beka]] -> bekasye\\
 +  * [[dumede]] -> dumedesye\\
 +  * [[ede]] -> edesye\\
 +  * [[goke]] -> gokesye\\
 +  * [[kore]] -> koresye\\
 +  * [[larde]] -> lardesye\\
 +  * [[teka]] -> tekasye\\
 +  * [[vaxede]] -> vaxedesye\\
 +  * [[wotce]] -> wotcesye\\
 +  * [[zobe]] -> zobesye[/​size]
 +</​WRAP>​
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
Line 36: Line 59:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ---- ----
-{{template>​ktp_models:​ktp_buexulerak|pwa1=swelaxo|pwa2=swelaxo|pwz1=|pwz2=|pya1=su|pya2=su|pyz1=tce|pyz2=tce}} +{{template>​ktp_models:​ktp_buexulerak|pwa1=swenke|pwa2=swenke|pwz1=ta|pwz2=ta|pya1=swelaxo|pya2=swelaxo|pyz1=taam|pyz2=taam}}
- +
-<wrap indent>​[size=80%]Loma : [[ktp_lists:​ord_PTA|Mugeot]] | [[ktp_lists:​kalav_fr|FR kalav-]] | [[ktp_lists:​sokuda_e|-e sokudas]][/​size]</​wrap>​+
  
 +<wrap indent>​[size=80%]Loma : [[ktp_lists:​ord_PTA|Mugeot]] | [[ktp_lists:​kalav_en|EN kalav-]] | [[ktp_lists:​kalav_ja|JA kalav-]] | [[ktp_lists:​sokuda_e|-e sokudas]][/​size]</​wrap>​
  

QR Code
QR Code sye (generated for current page)