WalaxaKTFRESENKostPalsť
RavlemakFRESENDEPTITRUNLTRSWLNROPLSVHUMLCADANOFIISZU
KT-RO
arinton [AV ] ieri
arldon [AV ] Ón fine
aron [AV ] altfel
awion [AV ] parcă
bagon [AV ] puţin
batvielon [AV ] azi
belcon [AV ] Ómpreună
boreon [AV ] curÓnd
drikon [AV ] uşor
eldeon [AV ] mÓine
fereon [AV ] des
kabduon [AV ] Ónaintea
kalion [AV ] iute
lanon [AV ] desigur
milgemelton [AV ] totodată
milon [AV ] tot
noelkeon [AV ] acum
rion [AV ] rar
taneon [AV ] Óndată
umon [AV ] de ajuns
veyeldeon [AV ] poimÓine
vion [AV ] Óncet
waveon [AV ] devreme
23 vadjes ravlemakolk
WalaxaTuloliakseem
Pakafa aneyaraTcalekeemDormuxadjo

Vupart (*) va bet eltayeem ik mek eltay ikarundar. Tulon :

aal* dimstakser va kot ravlem dis va "aal" toza: aal, aaleem, aaloc, aalxo, aalk, ikz-

*aal dimstakser va kot ravlem dis va "aal" tena: aal, aejaal, agzonaal, bilkaal, ikz-, mon decemoy yolt ke aal ik aalam.

Konakara favlafa tula: *on et *opa

*viel* dimstakser va kot ravlem donaris va "viel" is jontik malravlem ke "viel" dum milvielaf, toleaviel, ikz- is dere kot malravlem ke "viele".

Biberastaa (?) va bet tanaf eltay ikarundar.

s? dimstakser va kot toleltayaf ravlem dem "s" toza : sa, se, sť, sŪ, sķ, su.

Dere yoval va ?iel ik la?Ū.