WalaxaKTFRESENKostPals
RavlemakFRESENDEPTITRUNLTRSWLNROPLSVHUMLCADANOFIISZU
KT-RU
arinton [AV ] вчера
batgazdon [AV ] сегодня утром
batsielon [AV ] сегодня вечером
batvielon [AV ] сегодня
belcon [AV ] вместе
bellikon [AV ] абсолютно
boreon [AV ] скоро
eldeon [AV ] завтра
gilton [AV ] обычно
gilton [AV ] вообще
kalion [AV ] быстро
laizon [AV ] вдруг
noelkeon [AV ] теперь
roton [AV ] плохо
sielon [AV ] вечером
taneon [AV ] ведь
taneon [AV ] сначала
vion [AV ] медленно
volkalon [AV ] к сожалению
waveon [AV ] рано
20 vadjes ravlemakolk
WalaxaTuloliakseem
Pakafa aneyaraTcalekeemDormuxadjo

Vupart (*) va bet eltayeem ik mek eltay ikarundar. Tulon :

aal* dimstakser va kot ravlem dis va "aal" toza: aal, aaleem, aaloc, aalxo, aalk, ikz-

*aal dimstakser va kot ravlem dis va "aal" tena: aal, aejaal, agzonaal, bilkaal, ikz-, mon decemoy yolt ke aal ik aalam.

Konakara favlafa tula: *on et *opa

*viel* dimstakser va kot ravlem donaris va "viel" is jontik malravlem ke "viel" dum milvielaf, toleaviel, ikz- is dere kot malravlem ke "viele".

Biberastaa (?) va bet tanaf eltay ikarundar.

s? dimstakser va kot toleltayaf ravlem dem "s" toza : sa, se, s, s, s, su.

Dere yoval va ?iel ik la?.