WalaxaKTFRESENKostPals
RavlemakFRESENDEPTITRUNLTRSWLNROPLSVHUMLCADANOFIISZU
KT-FI
arinton [AV ] eilen
azon [AV ] sitten
batvielon [AV ] tnn
boreon [AV ] kohta
davon [AV ] juuri
denon [AV ] tietysti
eldeon [AV ] huomenna
fereon [AV ] usein
kabduon [AV ] edess
lanon [AV ] ehdottomasti
lanon [AV ] luultavasti
loon [AV ] edelleen
nemon [AV ] tuskin
noelkeon [AV ] nyt
taneon [AV ] han
taneon [AV ] heti
umon [AV ] kylliksi
volkalon [AV ] surukseni
waveon [AV ] aikaisin
19 vadjes ravlemakolk
WalaxaTuloliakseem
Pakafa aneyaraTcalekeemDormuxadjo

Vupart (*) va bet eltayeem ik mek eltay ikarundar. Tulon :

aal* dimstakser va kot ravlem dis va "aal" toza: aal, aaleem, aaloc, aalxo, aalk, ikz-

*aal dimstakser va kot ravlem dis va "aal" tena: aal, aejaal, agzonaal, bilkaal, ikz-, mon decemoy yolt ke aal ik aalam.

Konakara favlafa tula: *on et *opa

*viel* dimstakser va kot ravlem donaris va "viel" is jontik malravlem ke "viel" dum milvielaf, toleaviel, ikz- is dere kot malravlem ke "viele".

Biberastaa (?) va bet tanaf eltay ikarundar.

s? dimstakser va kot toleltayaf ravlem dem "s" toza : sa, se, s, s, s, su.

Dere yoval va ?iel ik la?.