WalaxaKTFRESENKostPals
RavlemakFRESENDEPTITRUNLTRSWLNROPLSVHUMLCADANOFIISZU
KT-FI
alubeaviel [SU ] torstai
balemeaviel [SU ] keskiviikko
bareaviel [SU ] tiistai
batvielon [AV ] tnn
konviele [AV ] jolloinkin
kotviele [AV ] aina
meviele [AV ] ei koskaan
taneaviel [SU ] sunnuntai
teveaviel [SU ] perjantai
toleaviel [SU ] maanantai
viel [SU ] piv
vielfela [SU ] aikakausjulkaisu
vielgay [SU ] tori
13 vadjes ravlemakolk
WalaxaTuloliakseem
Pakafa aneyaraTcalekeemDormuxadjo

Vupart (*) va bet eltayeem ik mek eltay ikarundar. Tulon :

aal* dimstakser va kot ravlem dis va "aal" toza: aal, aaleem, aaloc, aalxo, aalk, ikz-

*aal dimstakser va kot ravlem dis va "aal" tena: aal, aejaal, agzonaal, bilkaal, ikz-, mon decemoy yolt ke aal ik aalam.

Konakara favlafa tula: *on et *opa

*viel* dimstakser va kot ravlem donaris va "viel" is jontik malravlem ke "viel" dum milvielaf, toleaviel, ikz- is dere kot malravlem ke "viele".

Biberastaa (?) va bet tanaf eltay ikarundar.

s? dimstakser va kot toleltayaf ravlem dem "s" toza : sa, se, s, s, s, su.

Dere yoval va ?iel ik la?.