WalaxaKTFRESENKostPalsé
RavlemakFRESENDEPTITRUNLTRSWLNROPLSVHUMLCADANOFIISZU
KT-SV
abrotcion [AV ] länge
arintasielon [AV ] i afse
arinton [AV ] igår
aron [AV ] annorlunda
bagon [AV ] lite
batsielon [AV ] i afton
belcon [AV ] ihop
boreon [AV ] snart
davon [AV ] just
diveon [AV ] ute
fereon [AV ] ofta
gazdon [AV ] om morgonen
gilton [AV ] gemenligen
gilton [AV ] i allmänhet
giopon [AV ] förgäves
kabduon [AV ] förrän
lanon [AV ] troligtvis
lanon [AV ] troligtvis
mewison [AV ] blindvis
milgemelton [AV ] i sänder
milon [AV ] desslikes
nemon [AV ] knappast
noelkeon [AV ] nu
noelon [AV ] nutida
pokeon [AV ] när
rofaveson [AV ] av misstag
sielon [AV ] om aftarna
taneon [AV ] ju
ton [PP ]
tulon [AV ] till exempel
volkalon [AV ] det var synd
walton [AV ] händelsevis
32 vadjes ravlemakolk
WalaxaTuloliakseem
Pakafa aneyaraTcalekeemDormuxadjo

Vupart (*) va bet eltayeem ik mek eltay ikarundar. Tulon :

aal* dimstakser va kot ravlem dis va "aal" toza: aal, aaleem, aaloc, aalxo, aalk, ikz-

*aal dimstakser va kot ravlem dis va "aal" tena: aal, aejaal, agzonaal, bilkaal, ikz-, mon decemoy yolt ke aal ik aalam.

Konakara favlafa tula: *on et *opa

*viel* dimstakser va kot ravlem donaris va "viel" is jontik malravlem ke "viel" dum milvielaf, toleaviel, ikz- is dere kot malravlem ke "viele".

Biberastaa (?) va bet tanaf eltay ikarundar.

s? dimstakser va kot toleltayaf ravlem dem "s" toza : sa, se, sé, sí, sú, su.

Dere yoval va ?iel ik la?í.