Jlayera va ravlem kare watsa Telizpulara ( ravlem kare watsa ): gedraca


abdukaf - abigaf - adraf - afrakiraf - afriskaf - ageltaf - ageltodaf - ageltucaf - ajegodaf - aklaf - aldaf - amidaf - anawenaf - antaf - ariekaf - arlaf - askiputaf - astirbaf - awalkedaf - baraf - barlipaf - benelaf - bimulaf - birtaf - blandaf - bluvaf - bomaf - brugaf - bulfenaf - bulunaf - bumaf - bumpaf - burkaf - caldaf - cugunaykaf - cuisaf - dalaf - darsaf - dasaf - daxidaf - deerodkiraf - deerodtoraf - degraf - degutaf - denaf - deokanaf - deolaf - deonakiraf - deonatoraf - derokaf - detceikaf - dilaf - dirgulaf - divedjaf - divepatectaf - divulaf - dobenjaf - dokaf - donaf - donaf - drikaf - drokiraf - drotoraf - dwonaf - eaftaf - ebokaf - eglunaf - elicaf - elimaf - enidiskaf - entaf - eroyaf - etrakedaf - evartaf - exonenaf - fakaf - falakiraf - faretcaf - favaf - favlaf - fawokaf - febaf - ferimaf - figaf - fikaf - fikuntaf - filpaf - fitckiraf - fliotaf - flovaf - forgaf - fozaf - fraf - friastaf - funtaf - garif - gedelaf - gedraf - geltraf - getcaf - gijarotif - gijotaf - gimbaf - giopaf - giugaf - gojaf - gorukaf - gracaf - gradjokaf - grastunaf - grenyaf - gumimaf - gustaf - igeltaf - ilamkaf - ilamtaf - impavantakiraf - irpaf - jadif - kaliukaf - kalvekaf - kapburedakiraf - katcalaf - keldef - kevgluyaf - kevlidaf - kiewaf - kiewaskaf - kiewotaf - kinestaf - kizenaf - klicaf - kliotaf - koedjaf - korcaf - kotoraf - kotrotif - kotunaf - kraf - kredenjaf - krijaf - krilanaf - kruldenaf - kultaf - kuriudanaf - kurjiskaf - kuvaf - kwitaf - laizaf - lectaf - levgaf - loskaf - lovaf - lugavaf - lugodaf - lujaf - lyenjaf - mafelaf - matcaf - mayakaf - melafokaf - mialodaf - mialukaf - mibaf - miltekaf - mivvexaf - moxinaf - musaf - musedaf - mwedaf - mwelaf - myodaf - nelkaf - nerlakiraf - nivaf - noalaf - nyebaf - nyergaf - opelaf - oreftaf - oretlaf - osaf - otsenjaf - pelkaf - pinotaf - plinaf - pluktaf - pof - pokiraf - potcaf - prazdaf - preksaf - prospaf - pulotaf - pulukaf - puskilaf - rapalaf - rastaf - rebavenjaf - relkaf - renatoraf - rietunaf - rigotaf - rilitaf - riraf - rolaf - rolakiraf - roledaf - roletaf - rotaf - rotakaf - rotexaf - rukiaf - rusagaf - rustasaf - rustayaf - rusunaf - rwodenaf - sapaf - satcaf - septaf - skayakiraf - soloksaf - solovaf - sortiskaf - stezaf - sutkaf - tacedaf - tacukaf - taneakaf - taneodaf - taniaf - tankomaf - tanuskaf - tarestaf - targaf - tazuktaf - tcazaf - tcenkaf - tciamaf - tegiraf - telaf - tirodaf - toleodaf - tolpestaf - torcaf - torigiraf - toyaf - tremaf - tulaf - unaykaf - uumaf - vamoegaf - vamoekaf - vanpokef - vedistaf - vegodaf - vertaf - vestaf - vetajaf - vexaf - vexeaf - vigornaf - vimubaf - virnaf - vodaf - vodakiraf - vokaf - volukaf - vrebaf - vrendaf - vumpaf - wadaf - wafaf - wavdaf - wavlaf - welurtaf - wemtaf - witaf - woardaf - wodenjaf - wotraf - xantenjaf - xariaf - xokagaf - yarlaf - yavaf - yicaf - yosaf - zeitaf - zolonaf - zultaf


Affixes

Watsexulera

Yolt
ra ( -ekwa, -otsa, -olk ) | volblixaxa | dunolxa | ayaxa, iaxa | kolna, ayaf vegeduks | tuwavawica | cobasokafa turavlemara | tuwavaxo, anameda, patectoy, tawavo | swavaca | soloksaca | ar dunol | lor | cek | belca, eem | yalta, kuboy, milaca | solokseropa | -ik olkik | ayik | kolnaks, olkoba, vegeduropa | rokoka, gaderopa, malyeropa | eka, buok ( -eka ) | avopa, suterot, ewa, lexa | blixaplawa, kofigaxa | stalta | tuwavaf ok tcaf blot, ulida, sinka | xeka, gor, foalk | levedre, divef senuks | ak, sarma, guto | pestaleks | ayaxo | liziba | ara blixa, ruxa | vage, vukuda, oksi | ara meropulana coba | ervo | pofa olkotca | eka, buok ( -aca ) | lum, sabe ( vas ) | ar tuwavug | ayug, dunolug | tcug | tuwavawica | cobasokafa turavlemara | tuwavaxo, anameda, patectoy, tawavo | swavaca, akola | meropatan solgrupeks | tegira ( -ra ) | raz, yanta | eva | eka | tcafa plawa, kofiga | tuwavaf blot oku tcaf, ulida | opa | roti | ukaf yolt | uti | meblotaf ruxug | sok | manaca ( -e ) | duga ( -uca )
Sorela
ugsok | ugxa, razxa | gedraca | sorela va mukakiraca | elupkaca ( -saf ) | daneks va tegira ( -naf ) | kolnafa sorela | ugolafa sorela | tuwavaxafa sorela | sazafa sorela ( -naf ) | tawovafa sorela | ruxafa sorela | gedrafa sorela | akola | sokaf daneks ( -naf ) | gedraca | gedraca | sok, linulara | altoaca | dantena ukafa sorela | medantena ukafa sorela | gedrafa sorela | soloksafa duga | ugaloraca, ugalorafa pestaka | fli, seltyorda, exava | olkik, yasa, klaa | pimtara va alto | elupkaca ( -saf ) | daneks ( -naf ) | seltaca | burena ra iku gina iku dadina, xeka | milaca ( mil- ) | tutokodasa sorela | tunoelaxafa sorela | tandafa sorela | ugalafa sorela va jijacek | ugalafa sorela va sare | tolaskirafa sorela | ugalafa sorela va vula | sorela va sokisuca ( -eaf ) | sorela va milugaluca | ara ugalafa sorela | sorela va blis sok | olk ke blixa | ara sorela | gedraca | gedrafa sorela dem daneks ( -naf )
Mukodakiraf gray
gray va tuwavawica | gray va ayategira | gray va lor | goleraf gray | pestaleraf gray | gray va ayik | gray danten mal liziwera | taneodaf wancaf gray | gray va tegira tove muka | gray va tegira ik ervotegira
gray va tuwavawica | gray va ayategira | gray va lor | goleraf gray | pestaleraf gray | gray va ayik | gray va ayik | gray va tegira tove muka | gray va tegira ik ervotegira
Mukodiskaf gray
gray va ayategira | gray va tuwavawica | gray va ayaf sok | gray dikis va dunol ik ayik | gray va lor ik ie | altozekaraf gray | gray va solgrupeks | danten gray va liziwera | wancaf gray | gray dikis va blixa | ar meropulan gray | ilkomaf gray va liziwera | meilkomaf gray va liziwera | altowica | altotegira | akolawica | swavaca | blirawica | ara urinda | gray va sok | lexura | danten mal sorela | utiura iku ara ura | gedraf gray
Askiragray
opelaf askiraf gray | tolmukodaf askiraf gray


QR Code
QR Code ktp_lists:watsa_aq9x (generated for current page)