Writing /home/kotava/www/kotapedia/data/cache/8/8b5d8633dab6cd2cbd62125d2a287c2a.i failed
Unable to save cache file. Hint: disk full; file permissions; safe_mode setting.
Writing /home/kotava/www/kotapedia/data/cache/8/8b5d8633dab6cd2cbd62125d2a287c2a.metadata failed
Writing /home/kotava/www/kotapedia/data/cache/8/8b5d8633dab6cd2cbd62125d2a287c2a.i failed
Unable to save cache file. Hint: disk full; file permissions; safe_mode setting.


Jlayera va ravlem kare watsa Telizpulara ( ravlem kare watsa ): ak, sarma, guto


aabreak - abaltak - abday - agantak - akeak - akobak - akona - anamplekuxa - anaxak - anoz - atelak - atoak - azega - azegot - azekol - azekot - badjak - badona - baza - begak - benevak - bexa - bezak - biek - bilaga - biloxa - blet - bletig - blotak - blucteak - bludak - boluringa - bonolak - bor - borey - botak - botedak - bratsi - brenja - brid - brost - bruxak - bu - buak - bugi - buijak - bukelta - bume - burey - centak - cipia - colubak - culoak - darvawa - datoy - deba - dentak - diemak - dierkak - dingeltak - dona - donila - doritak - dugak - edjiak - eipak - ekeda - ekota - eksak - elji - elpatak - eltayak - eluxak - elza - erbak - ervoak - eyelt - eyeltok - eyeltos - fadak - fadxak - fageak - fedja - felak - femlak - fentak - festak - filav - fiumta - flagak - forezak - foria - foriak - fortak - forteyak - fostorak - fromta - furayadak - furutsa - gaelak - gaez - gaezak - galema - gartonga - gasizak - gefna - gemak - gerlantak - geuk - gixewuk - goak - gopak - gracoxa - greak - gritak - guboyak - guto - gutoeem - guyak - ilava - iltak - imizak - imwak - inestalak - inoco - intak - iriba - iribot - italak - jaxipak - jivak - jos - julpa - juma - jumega - jumta - jwak - kabayak - kaspa - keresta - kid - kidak - kidos - kita - klaimeem - klapak - klint - klintak - kofigak - kold - koldey - koltak - kost - kova - krafolak - kruak - ksevak - kuk - kuldeak - kurdaga - ladayak - laorak - larma - larn - lavakeda - letak - lexak - libolak - limegak - liozak - liwayoak - liwotak - loyak - luristak - maneak - mardak - marnak - mebast - menk - migajeyak - milunt - moavak - moldeyak - mosk - mukerma - mukermeem - muktu - muvak - neva - nevagi - nevak - neveem - nexak - niskak - nomist - nomulk - nuka - nurgey - oblarot - ofima - ogaltak - ogendak - oladak - oliz - olkak - oprak - oralay - patak - payde - pefi - peroda - piuteak - pleya - ploak - ploda - plom - pogak - pone - pormak - prey - prolk - prosta - prostak - pulasiki - puntak - puxala - rakiak - rako - ranki - rapiak - raporak - rastoka - ravlemak - razeka - recia - regeltak - riba - rient - rietak - rigotc - rogak - rostelak - rova - rudist - rumela - rupak - ruseak - rusetak - ruyatak - rwaltak - sabak - saftak - sarma - saxa - saxatca - saxot - selaxak - sentejak - sespanga - sevak - sidak - sinkak - sirga - sirgeda - situlak - skapak - skimba - skofay - smak - sokudak - starka - sto - stov - stragak - stramak - sumak - talak - talgak - tarsi - tasilak - tawak - tawoldot - tcegak - tcekak - tconark - teyak - teyova - tieak - tinida - tirac - tiracak - tirdak - toay - tolnak - trayka - trelna - trig - truduak - tselkak - tsema - tsentak - tsokak - tuksak - tuksaxo - tulak - tupa - twak - twila - ucom - ucomeem - uksalak - unja - unjeem - urimak - uskej - vaalka - vageak - vakolak - valak - valak - valdigak - valtak - vapey - varba - varbeem - variaga - varosak - vaynak - vebdiak - vedak - vedila - veelak - vegemoy - vekak - vemiz - vemizeem - vertok - virda - vobor - vorak - vorpa - vosentak - vrant - vrazak - vrodak - vront - vrugiz - vukudak - vurmak - wafra - warfok - weka - welor - wema - wemaxa - werkak - werkxo - westak - wexuak - wezoak - wilak - wird - wodak - xekak - xeynak - xizak - xokak - xos - xuskay - xutava - xwey - yalak - yalomak - yambak - yeladak - yeladaxak - yeldak - yult - yulte - yupak - yupomak - zailak - zaipak - zalda - zatak - zolpa - zovdom - zveriak


Yoltafa watsa : ak ok sarma ok guto |
azekol | bor | brid | guto | neva | xos

Affixes

Watsexulera

Yolt
ra ( -ekwa, -otsa, -olk ) | volblixaxa | dunolxa | ayaxa, iaxa | kolna, ayaf vegeduks | tuwavawica | cobasokafa turavlemara | tuwavaxo, anameda, patectoy, tawavo | swavaca | soloksaca | ar dunol | lor | cek | belca, eem | yalta, kuboy, milaca | solokseropa | -ik olkik | ayik | kolnaks, olkoba, vegeduropa | rokoka, gaderopa, malyeropa | eka, buok ( -eka ) | avopa, suterot, ewa, lexa | blixaplawa, kofigaxa | stalta | tuwavaf ok tcaf blot, ulida, sinka | xeka, gor, foalk | levedre, divef senuks | ak, sarma, guto | pestaleks | ayaxo | liziba | ara blixa, ruxa | vage, vukuda, oksi | ara meropulana coba | ervo | pofa olkotca | eka, buok ( -aca ) | lum, sabe ( vas ) | ar tuwavug | ayug, dunolug | tcug | tuwavawica | cobasokafa turavlemara | tuwavaxo, anameda, patectoy, tawavo | swavaca, akola | meropatan solgrupeks | tegira ( -ra ) | raz, yanta | eva | eka | tcafa plawa, kofiga | tuwavaf blot oku tcaf, ulida | opa | roti | ukaf yolt | uti | meblotaf ruxug | sok | manaca ( -e ) | duga ( -uca )
Sorela
ugsok | ugxa, razxa | gedraca | sorela va mukakiraca | elupkaca ( -saf ) | daneks va tegira ( -naf ) | kolnafa sorela | ugolafa sorela | tuwavaxafa sorela | sazafa sorela ( -naf ) | tawovafa sorela | ruxafa sorela | gedrafa sorela | akola | sokaf daneks ( -naf ) | gedraca | gedraca | sok, linulara | altoaca | dantena ukafa sorela | medantena ukafa sorela | gedrafa sorela | soloksafa duga | ugaloraca, ugalorafa pestaka | fli, seltyorda, exava | olkik, yasa, klaa | pimtara va alto | elupkaca ( -saf ) | daneks ( -naf ) | seltaca | burena ra iku gina iku dadina, xeka | milaca ( mil- ) | tutokodasa sorela | tunoelaxafa sorela | tandafa sorela | ugalafa sorela va jijacek | ugalafa sorela va sare | tolaskirafa sorela | ugalafa sorela va vula | sorela va sokisuca ( -eaf ) | sorela va milugaluca | ara ugalafa sorela | sorela va blis sok | olk ke blixa | ara sorela | gedraca | gedrafa sorela dem daneks ( -naf )
Mukodakiraf gray
gray va tuwavawica | gray va ayategira | gray va lor | goleraf gray | pestaleraf gray | gray va ayik | gray danten mal liziwera | taneodaf wancaf gray | gray va tegira tove muka | gray va tegira ik ervotegira
gray va tuwavawica | gray va ayategira | gray va lor | goleraf gray | pestaleraf gray | gray va ayik | gray va ayik | gray va tegira tove muka | gray va tegira ik ervotegira
Mukodiskaf gray
gray va ayategira | gray va tuwavawica | gray va ayaf sok | gray dikis va dunol ik ayik | gray va lor ik ie | altozekaraf gray | gray va solgrupeks | danten gray va liziwera | wancaf gray | gray dikis va blixa | ar meropulan gray | ilkomaf gray va liziwera | meilkomaf gray va liziwera | altowica | altotegira | akolawica | swavaca | blirawica | ara urinda | gray va sok | lexura | danten mal sorela | utiura iku ara ura | gedraf gray
Askiragray
opelaf askiraf gray | tolmukodaf askiraf gray


QR Code
QR Code ktp_lists:watsa_sucr (generated for current page)