Jlayera va ravlem kare watsa Telizpulara ( ravlem kare watsa ): ayaxa, iaxa


a - aalk - abdayuk - afiak - afigasuteks - afita - afoba - agez - akluva - aksolt - alixa - aluk - anamkuri - anaxa - ansey - apri - arande - arelta - aretlaxa - askale - askedaxa - asmi - asoz - ayezok - aynaxa - azilk - azilxa - bafela - bakiola - baltaxa - balumaks - baplenta - bartivak - bartivela - be - bebaxa - biaza - bilitak - bilolk - biotot - bircaks - bitcxa - blentelxa - blokak - blokxa - blonjaxa - bofi - bolkexa - boretca - borga - borilexa - bragoda - bratsiak - briga - brija - brijeem - bromta - bromtak - brudaxa - brui - bruxaxa - budesiki - buij - bumi - buneks - bupilkaks - burgixa - busum - bwetke - cag - cavak - ce - cila - ckodaxa - cowega - cuala - cuk - dajda - dankak - darn - dask - de - delt - demieem - deora - derma - dertaxa - diersa - diert - digxa - dilgavaxa - diolaxa - dirkey - diuzxa - divlavaxo - djaz - djobot - dongo - dotc - drajebaxa - drakxa - droak - dubintok - dung - duzxa - e - egebakuk - elpat - elpataks - elpateem - eltay - eluvaxa - eluxaxa - eluxok - embela - emoyaks - empa - enidak - eniltak - erbilok - erbolk - estobaxo - estova - estovolk - evlak - ewalze - ewava - ewavak - ewavaxa - ewaveem - ezlak - ezleem - fartuxa - fe - fela - feleem - feralia - fexa - finta - fintak - fixueem - fizud - fizudak - fizudeem - flam - fomekak - fonsot - forieem - fostula - fostuleem - frogeem - fru - fukorlasiki - furotaxa - fweki - gabexa - gadesiki - ganexa - gasizaki - gasupexa - ge - gelinaxa - geltsuteks - girn - girodaxa - glotcaxa - gluyaxa - gluyedaxa - gluyonaxa - gor - gorasiki - goreem - gort - gorteem - graiva - graki - grakiak - gre - grest - gresteem - grujdaxa - guazut - gum - gumak - gumeem - gumot - gumka - gumtilerda - gumurda - gunzey - guya - guyolk - gweta - i - iaxa - idulak - ikabewa - ilanak - imizeem - impokaxa - imwaxa - ingaxa - inocak - intaxa - intaxexa - irowa - irsuk - irsukeem - iskula - isolaxa - istoraxa - ivamuk - ivamukeem - ivinaxa - iyekotxa - iyelt - iyeltak - izvak - jala - jara - je - jowak - juikexa - junaxa - jwa - jwolk - kaipolk - karba - karedjoak - kawaxa - kaydeak - ke - keltak - kevuawalt - kevumuva - kexiak - kiaduxa - kindak - kirpa - klap - klapeem - klecak - kloyaxa - koingaks - konolexa - konsibra - koxol - koxoleem - kral - kraleem - kralkaxa - kreca - krerot - kroak - kruxa - ksevaxa - ksewaxa - kubak - kudak - kueca - kuecaxa - kuldoyxa - kuni - kup - kurdaguk - kuritcaxa - kwimta - ladayeem - lameks - lark - lavuga - lavugeem - layak - le - ledungxa - legeja - leltxa - lentorolk - lentos - lesayxa - leta - libuxa - lidak - liomak - lipek - lipi - liwa - liwak - liwayek - liwayo - liwayxa - liweem - liwega - liwot - liwoteem - lorak - lovakot - loyxa - ludot - luist - luistava - luisteem - lutxa - madi - mamak - mardxa - martigxa - maserk - maserkoy - mask - me - meltukexa - melzak - metrolkak - miak - migajeyxa - migak - milkak - milost - miltior - miluntuk - miskand - mizaxa - moavaxa - moldeyki - moneem - muja - mujeem - munya - namiak - nariltuk - ne - nedelxa - negak - nela - nendaxa - nesey - nevolk - nigupelxa - nilt - ninke - ninkeeem - niraks - niskaxa - nokoy - noldaxa - norkaxa - noyelt - noyelteem - nubasuteks - nubay - nubelt - nubeskeem - nugek - nugey - nyapay - nyofaxa - o - obla - oblakuk - oblaxa - obleda - ogaltxa - oladaxa - olitc - olkotca - olkotceem - olyak - olyam - olyeem - omava - omaveem - omelt - omelteem - onda - opak - opraxa - ori - origak - orilga - otca - oteem - oy - panyela - pawaga - pawageem - pe - periaday - pimaxa - pimuk - piuteliwa - piutexa - pliexa - plo - plumba - polak - porma - pormolk - praka - prayta - prezga - prostewaxa - pulvak - puza - rabaxa - raki - ralkxa - raporxa - re - reciuk - refema - refemot - reizak - remay - remeluxaxa - reor - revark - riezotolk - rifexa - rigelaxa - riok - ritciz - riva - rodolk - rogdalaxa - ros - rubiaks - rubiasiki - rucaxa - ruk - rumelxa - runza - ruse - ruseta - ruydiga - ruzak - saga - sayeda - se - selaxa - senteja - seroy - sert - sespado - setikexa - siag - situla - skutca - socelaks - sokudaxa - solaxa - sorla - spert - spor - staga - stagaxa - stava - stituk - storn - stragela - strama - sugduka - sumxa - tabilaxa - taksul - tal - talgaxa - talolk - talpey - talpeyolk - talpeyot - taneor - tapegaxa - tarfoy - tarida - tawavak - tawaxa - tawoldaxa - tcalek - tcalute - tcazexa - tcega - tcegolk - tcekot - tcila - tcink - tcubdaxa - te - tegila - teliz - terok - teyok - teza - tialt - tieuk - tilerda - tilerdak - tiracuk - toaz - tologay - tozela - trigay - trilnaxa - trindig - trivaxa - trobak - trocadayxa - tronk - trudu - truk - trutca - tsaxaxa - tselkot - tsoka - tuivuro - tuksa - tukseem - tupuk - tuvelta - tuvelteem - tweem - twexa - u - ugol - ulisiki - uriot - uukasiki - uxadaxa - uzadjo - uzadjoeem - vaalkuk - vaniksantuxa - varla - varnok - varosxa - ve - vefasiki - vesegaxa - vewukxa - vibaks - vierd - vierma - vim - viok - vipa - vipot - virk - vizom - vlupexa - vodjuxa - vogelxa - vopelxa - voralak - vrafu - vrafueem - vugarn - vugarneem - vuji - vulegasiki - vupart - vuskaxa - wabujuk - wagasta - wagra - walkeem - walkila - walzesiki - wankxa - wavi - wazdel - wazdelok - wazdelom - wazdelos - wazdelot - wazdeloy - wazil - we - weboka - wenya - weridja - wertaxa - wexuxa - widja - wirga - witoka - witokeem - woz - wulaxa - xa - xatc - xatceem - xe - xim - xizeem - xokolk - xopka - yal - yaleem - yantaxa - yaxa - yaxay - yaxayeem - yaxayuk - ye - yexa - yoltak - yootxa - yulteem - yupom - yupomeem - yuska - yuwega - zail - zaileem - zalorak - zanukolk - zarlaks - zarleem - zarvi - zarvieem - zatxa - zawa - ze - zersak - zielt - zingelxa - zol - zoratc - zoratcolk - zovda - zovdomeem - zuxa


Affixes

Watsexulera

Yolt
ra ( -ekwa, -otsa, -olk ) | volblixaxa | dunolxa | ayaxa, iaxa | kolna, ayaf vegeduks | tuwavawica | cobasokafa turavlemara | tuwavaxo, anameda, patectoy, tawavo | swavaca | soloksaca | ar dunol | lor | cek | belca, eem | yalta, kuboy, milaca | solokseropa | -ik olkik | ayik | kolnaks, olkoba, vegeduropa | rokoka, gaderopa, malyeropa | eka, buok ( -eka ) | avopa, suterot, ewa, lexa | blixaplawa, kofigaxa | stalta | tuwavaf ok tcaf blot, ulida, sinka | xeka, gor, foalk | levedre, divef senuks | ak, sarma, guto | pestaleks | ayaxo | liziba | ara blixa, ruxa | vage, vukuda, oksi | ara meropulana coba | ervo | pofa olkotca | eka, buok ( -aca ) | lum, sabe ( vas ) | ar tuwavug | ayug, dunolug | tcug | tuwavawica | cobasokafa turavlemara | tuwavaxo, anameda, patectoy, tawavo | swavaca, akola | meropatan solgrupeks | tegira ( -ra ) | raz, yanta | eva | eka | tcafa plawa, kofiga | tuwavaf blot oku tcaf, ulida | opa | roti | ukaf yolt | uti | meblotaf ruxug | sok | manaca ( -e ) | duga ( -uca )
Sorela
ugsok | ugxa, razxa | gedraca | sorela va mukakiraca | elupkaca ( -saf ) | daneks va tegira ( -naf ) | kolnafa sorela | ugolafa sorela | tuwavaxafa sorela | sazafa sorela ( -naf ) | tawovafa sorela | ruxafa sorela | gedrafa sorela | akola | sokaf daneks ( -naf ) | gedraca | gedraca | sok, linulara | altoaca | dantena ukafa sorela | medantena ukafa sorela | gedrafa sorela | soloksafa duga | ugaloraca, ugalorafa pestaka | fli, seltyorda, exava | olkik, yasa, klaa | pimtara va alto | elupkaca ( -saf ) | daneks ( -naf ) | seltaca | burena ra iku gina iku dadina, xeka | milaca ( mil- ) | tutokodasa sorela | tunoelaxafa sorela | tandafa sorela | ugalafa sorela va jijacek | ugalafa sorela va sare | tolaskirafa sorela | ugalafa sorela va vula | sorela va sokisuca ( -eaf ) | sorela va milugaluca | ara ugalafa sorela | sorela va blis sok | olk ke blixa | ara sorela | gedraca | gedrafa sorela dem daneks ( -naf )
Mukodakiraf gray
gray va tuwavawica | gray va ayategira | gray va lor | goleraf gray | pestaleraf gray | gray va ayik | gray danten mal liziwera | taneodaf wancaf gray | gray va tegira tove muka | gray va tegira ik ervotegira
gray va tuwavawica | gray va ayategira | gray va lor | goleraf gray | pestaleraf gray | gray va ayik | gray va ayik | gray va tegira tove muka | gray va tegira ik ervotegira
Mukodiskaf gray
gray va ayategira | gray va tuwavawica | gray va ayaf sok | gray dikis va dunol ik ayik | gray va lor ik ie | altozekaraf gray | gray va solgrupeks | danten gray va liziwera | wancaf gray | gray dikis va blixa | ar meropulan gray | ilkomaf gray va liziwera | meilkomaf gray va liziwera | altowica | altotegira | akolawica | swavaca | blirawica | ara urinda | gray va sok | lexura | danten mal sorela | utiura iku ara ura | gedraf gray
Askiragray
opelaf askiraf gray | tolmukodaf askiraf gray


QR Code
QR Code ktp_lists:watsa_suc3 (generated for current page)