Jlayera va ravlem kare watsa Telizpulara ( ravlem kare watsa ): solokseropa


abek - acek - adek - agek - ageltota - aju - akinta - alubkril - alublent - ampere - anamkola - anek - anku - anyu - anyustkril - anyustlent - aoda - arekte - askiroda - arku - azent - balemgentim - balemkril - balemlent - bargentim - barkril - barkrilekwa - barkrilidja - barkrilotsa - barlent - barlumaf - baská - baskaf - baskaks - basstaa - basstaá - becek - bekerele - bele - belikoda - beoda - beuza - bidoda - birade - birtota - bolce - bore - brog - buloda - candelae - cedek - ceek - celsiuse - ceoda - conya - conye - coulombe - daskixa - decemeagrame - decemeametre - decemiray - deciteagrame - deciteametre - decitgrame - decitmetre - decitor - deek - degek - deoda - derda - derdolk - dezota - diloda - divgabeks - doká - dokaks - dostaa - dostaá - drunot - duvey - efek - egek - eka - ekastaa - ekoda - eoda - enota - farade - fegek - feoda - fey - fixu - flioda - fliok - flisiki - fralek - frand - frandeem - fuxedecemoda - fuxeká - fuxekaks - fuxekot - fuxekota - gadexa - gamdoda - geik - gejek - gekast - gekek - gelte - genek - gentim - gentimxo - geoda - geuk - gliv - glivolk - grame - grave - graye - gronoda - gubeota - idulolk - ijek - inoc - ioda - iray - itaya - itayá - ivamu - ivamuga - ivamuki - jekek - jelek - jeoda - jonkaks - jonkot - jonkril - jonlent - jonká - jonkaks - jonkota - jonkril - jonlent - jonota - joule - kaloria - kasota - katale - kelte - kelek - kelvine - kenek - keoda - ladave - ladaye - laga - laksiwak - lemek - lenek - leoda - lerdkril - lerdlent - limega - litoka - livoda - lizuxo - lujor - lumeem - lumene - luxe - lya - made - matoda - menek - meoda - metre - mialapoz - mialerpa - milkrilaf - miltay - miltayota - mirasti - mole - neak - neoda - neok - nepek - nerek - neuk - newtone - nisay - nubade - nube - nuge - nuok - olke - ooda - opek - ota - oxme - pascale - peoda - perd - perdeem - perek - perkril - perdoda - perkril - perlent - pesek - pilkoda - pima - poz - radiane - relida - reoda - resek - reuk - rezda - riguba - rontagentim - rontoda - rustoda - sankril - sanlent - seoda - setek - seuk - sewek - siemense - sieverte - sodjey - sopuxa - speda - spoda - spota - staroda - starodaxo - steradiane - stogoda - tankril - tanoda - teoda - teslae - teuk - tevkril - tevlent - texe - tolkril - tollent - tollumaf - trot - u - uak - ueem - ugek - uoda - uvek - uwek - uxek - vakenoda - varnokoda - veoda - vewek - vitode - vize - vizuoda - voloda - volota - volte - volspoda - volte - wak - watte - wazdele - webere - weoda - wexek - weyek - woda - wodaxa - xeak - xenrye - xeoda - xertze - xeyek - xuva - yankeem - yeak - yeoda - yezek - zeak - zeoda - zobexe - zost


SOLOKSEROPA : yoltafa watsa : solokseropa |
darkasaberopa | jonlent | lum | ota | pak | solokseropaca | soloks- xeka | voloda

Affixes

Watsexulera

Yolt
ra ( -ekwa, -otsa, -olk ) | volblixaxa | dunolxa | ayaxa, iaxa | kolna, ayaf vegeduks | tuwavawica | cobasokafa turavlemara | tuwavaxo, anameda, patectoy, tawavo | swavaca | soloksaca | ar dunol | lor | cek | belca, eem | yalta, kuboy, milaca | solokseropa | -ik olkik | ayik | kolnaks, olkoba, vegeduropa | rokoka, gaderopa, malyeropa | eka, buok ( -eka ) | avopa, suterot, ewa, lexa | blixaplawa, kofigaxa | stalta | tuwavaf ok tcaf blot, ulida, sinka | xeka, gor, foalk | levedre, divef senuks | ak, sarma, guto | pestaleks | ayaxo | liziba | ara blixa, ruxa | vage, vukuda, oksi | ara meropulana coba | ervo | pofa olkotca | eka, buok ( -aca ) | lum, sabe ( vas ) | ar tuwavug | ayug, dunolug | tcug | tuwavawica | cobasokafa turavlemara | tuwavaxo, anameda, patectoy, tawavo | swavaca, akola | meropatan solgrupeks | tegira ( -ra ) | raz, yanta | eva | eka | tcafa plawa, kofiga | tuwavaf blot oku tcaf, ulida | opa | roti | ukaf yolt | uti | meblotaf ruxug | sok | manaca ( -e ) | duga ( -uca )
Sorela
ugsok | ugxa, razxa | gedraca | sorela va mukakiraca | elupkaca ( -saf ) | daneks va tegira ( -naf ) | kolnafa sorela | ugolafa sorela | tuwavaxafa sorela | sazafa sorela ( -naf ) | tawovafa sorela | ruxafa sorela | gedrafa sorela | akola | sokaf daneks ( -naf ) | gedraca | gedraca | sok, linulara | altoaca | dantena ukafa sorela | medantena ukafa sorela | gedrafa sorela | soloksafa duga | ugaloraca, ugalorafa pestaka | fli, seltyorda, exava | olkik, yasa, klaa | pimtara va alto | elupkaca ( -saf ) | daneks ( -naf ) | seltaca | burena ra iku gina iku dadina, xeka | milaca ( mil- ) | tutokodasa sorela | tunoelaxafa sorela | tandafa sorela | ugalafa sorela va jijacek | ugalafa sorela va sare | tolaskirafa sorela | ugalafa sorela va vula | sorela va sokisuca ( -eaf ) | sorela va milugaluca | ara ugalafa sorela | sorela va blis sok | olk ke blixa | ara sorela | gedraca | gedrafa sorela dem daneks ( -naf )
Mukodakiraf gray
gray va tuwavawica | gray va ayategira | gray va lor | goleraf gray | pestaleraf gray | gray va ayik | gray danten mal liziwera | taneodaf wancaf gray | gray va tegira tove muka | gray va tegira ik ervotegira
gray va tuwavawica | gray va ayategira | gray va lor | goleraf gray | pestaleraf gray | gray va ayik | gray va ayik | gray va tegira tove muka | gray va tegira ik ervotegira
Mukodiskaf gray
gray va ayategira | gray va tuwavawica | gray va ayaf sok | gray dikis va dunol ik ayik | gray va lor ik ie | altozekaraf gray | gray va solgrupeks | danten gray va liziwera | wancaf gray | gray dikis va blixa | ar meropulan gray | ilkomaf gray va liziwera | meilkomaf gray va liziwera | altowica | altotegira | akolawica | swavaca | blirawica | ara urinda | gray va sok | lexura | danten mal sorela | utiura iku ara ura | gedraf gray
Askiragray
opelaf askiraf gray | tolmukodaf askiraf gray


QR Code
QR Code ktp_lists:watsa_sucg (generated for current page)